2/5-2022 Nyhed til alle

Renovering af 198 lejeboliger i Ringsted

Boligselskabet Sjælland har valgt entreprenøren Enemærke & Petersen til at renovere 198 boliger i Sct. Jørgensgården i Ringsted.

Sct. Jørgensgården er opført i 1974 og består af 198 boliger.   Foto: Jonas B. Whitehorn

I den nordlige del af Ringsted på Sct. Gertrudsvej og Nørregade ligger boligafdelingen Sct. Jørgensgården. Beboerne har i flere år set frem til renoveringen af afdelingens 198 boliger. Nu er renoveringen kommet et skridt nærmere. Den 29. april 2022 blev Boligselskabet Sjælland nemlig enige med entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen om, at det er dem, der skal stå for renoveringen sammen med et team af rådgivende ingeniører fra Mangor og Nagel og OJ Ingeniører.

”I Boligselskabet Sjælland ønsker vi at skabe trygge hjem for alle. Sammen med Enemærke & Petersen skal vi opdatere boligerne i Sct. Jørgensgården, så vi fortsat kan sikre tidssvarende boliger, der både er sunde og trygge at bo i.”, fortæller Per Bro byggechef i Boligselskabet Sjælland.

Renovering med fokus på sundt indeklima og tilgængelighed

Renoveringen skal være med til at forbedre indeklimaet i boligerne. Derfor kommer der nye døre, vinduer, tag og alle boliger får nye ventilationssystemer etableres ventilationssystem i samtlige boliger. Derudover bliver både facader og gavle efterisoleret.

Desuden kommer der nye tekniske installationer og nye faldstammer. 36 boliger bliver ombygget til boliger med øget fokus på tilgængelighed, så fx gangbesværede beboere får nemmere ved at komme rundt.

Fællesskabet i fokus

Renoveringen bringer ikke kun bedre boliger med sig. Som en del af renoveringen er der fokus på at skabe nogle endnu bedre fælles mødesteder. Der bliver derfor bygget et nyt fælleshus og udeområderne får nye indbydende opholdspladser og legeområder.

Renoveringen forventes at gå i gang i starten af 2023.

/cel

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation