29/4-2022 Nyhed til alle

Repræsentantskabet samles den 30. maj

Der er indkaldt til Boligselskabet Sjællands årlige repræsentantskabsmøde, hvor der bl.a. skal drøftes nedrivning af ejendomme

Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sendt pr. mail til hele repræsentantskabet. 

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation