15/1-2020 Nyhed til alle

Ringsted går foran med tryghed

Ringsted Kommune satser på tryghed og har givet penge til tryghed, brandforebyggelse, affaldssortering og sociale aktiviteter.

I projektet ”Tryg Nabo i Ringsted” var der et event i boligområdet Kristoffersvej. Fra venstre ses afdelingsbestyrelsesmedlem Brian Skafte Karlsen, John Radmer fra kampagnen Bo Trygt! samt udviklingschef Francisco Ortega fra Boligselskabet Sjælland. Nu skal erfaringerne bruges til at styrke fællesskabet gennem brandsikkerhed, affaldssortering og sociale aktiviteter.   Foto: Lindskov

Ringsted Kommune har i flere år haft en boligsocial pulje. Formålet er at sikre trygge og gode boligområder. Derfor er boligafdelingerne i Ringsted gået sammen om en stribe aktiviteter i 2020, der skal styrke trygheden ved at sætte fokus på brandforebyggelse, affaldssortering og sociale aktiviteter.

Det sker sammen med en række eksterne samarbejdspartnere og i tæt samarbejde med beboerdemokraterne.

"Ringsted Kommune er med denne pulje en foregangskommune der satser på robuste boligområder", vurderer Francisco "Paco" Ortega, der er boligselskabets udviklingschef.

"Det er udtryk for et helhedssyn, hvor man ser samlet på boligafdelingerne på tværs af byen. Det er en stærk tilgang, hvor boligområderne også spiller hinanden gode og styrker sammenhængskraften”, roser han.

Projektet er et udviklingsprojekt, der bygger videre på de gode erfaringer sidste år i projektet Tryg Nabo i Ringsted.

Nu inddrages afdelingsbestyrelser og efterfølgende beboere  i at planlægge en række aktiviteter frem til slutningen af 2020.


Læs mere

Reportage: Tryg Nabo i Ringsted

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør