29/5-2018 Nyhed til alle

Sådan gik det: Repræsentantskabsmøde 2018

Lørdag d. 26. maj mødtes Boligselskabet Sjællands repræsentantskab på Comwell Roskilde, hvor Bodil Nielsen igen blev valgt som næstformand.

På repræsentantskabsmødet rejste Ghita Aagaard fra Ringparken sig, og gav en stor tak til direktør Bo Jørgensen for godt lederskab.   Foto: Peter Frimer Tholander

Efter at dirigent Flemming Platz for fjerde år i træk havde skudt mødet i gang, indtog formand Jan René Petersen scenen. I sin mundtlige beretning, lød der blandt andet en stor tak til både ledelse og medarbejdere for deres indsats i det forgangne år.

På mødet blev en ændring til selskabets nuværende byggepolitik vedtaget. Det betyder, at selskabet fremover bygger efter energiklasse 2020, men kun hvis det giver økonomisk mening, og ellers bygges der efter lovkravet, som er energiklasse 2015.

Ligeledes blev der stemt for en vedtægtsændring om mulighed for digitalt understøttede afdelingsmøder. Men eftersom at 2/3 af repræsentantskabsmødet ikke var mødt, bliver der afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. juni 2018.

Bodil Nielsen fortsætter som næstformand

Den siddende næstformand Bodil Nielsen og bestyrelsesmedlem Robert Gerken stillede begge op til posten som næstformand i bestyrelsen. Robert Gerken fik 48 stemmer, og med 62 stemmer blev Bodil Nielsen genvalgt for en periode på to år.

Anna Hansen stoppede efter 11 år

Anna Hansen fra Parkvænget i Roskilde valgte ikke at stille op til genvalg som bestyrelsesmedlem ved årets repræsentantskabsmøde. Efter 11 års tro tjeneste i selskabsbestyrelsen valgte hun at trække sig og vil nu bruge sine kræfter på det beboerdemokratiske arbejde i sin afdeling. Alice Bang Berntsen fra Ternehaven blev valgt ind i selskabets bestyrelse og overtog Anna Hansens plads.

Derudover blev Jens Planck Schmidt fra Vordingborg valgt ind som suppleant i bestyrelsen og overtager pladsen fra Jette Claville, Ringsted. Se den nysammensatte bestyrelse her.

Mazen Mayassi fra Æblehaven og Rønnebærparken modtog årets initiativpris på Repræsentantskabsmødet. Mazen fik prisen for sit arbejde omkring Idrætsbiblioteket, hvor han er med til at give børn og unge en god fritid.

/cel

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør