9/9-2022 Nyhed til alle

Seniorbo åbner døren for minister

Social- og ældreminister Astrid Krag drømmer om flere forskellige boformer. Besøger Seniorbo for at få inspiration

Vores boliger skal passe bedre til dem der skal bo i dem. Både til der, hvor vi er i livet - og til de af os, der er særligt sårbare. Derfor besøgte Social- og ældreminister Astrid Krag fredag bofællesskabet Seniorbo.

Seniorbo rundt

Formanden for Seniorbo, Tom Halskov havde planlagt en guidet tur rundt i afdelingen, så ministeren fik mulighed for at besøge og opleve flere forskellige boliger.

Birgit Rasmussen stod klar til at byde minister Astrid Krag indenfor. Og selvom snakken hurtigt kom til at handle om hjemmets mange farver, så var ministeren nysgerrig efter at finde ud af, hvorfor og hvornår Birgit Rasmussen flyttede ind. Og det var der en ganske særlig grund til.

”I mange år har det jo heddet længst mulig i egen bolig og lige til at plejehjem er eneste tilbud. Men jeg er meget mere tilhænger af, at vi får mange flere tilbud som ligger ind imellem. Det gælder også for psykiatriske patienter og kronisk syge. For nogle vil det ikke være en mulighed at bo alene, men for andre vil det være en gevinst at bo sammen med andre. Der er ikke en løsning der er den rigtige for alle”.

Seniorbo en Rolls-Royce

Med kaffekoppen i hånden og kage på bordet kunne både beboere, boligselskab og minister nu vende de udfordringer, der også er ved at være en del af et bofællesskab. For som ministeren selv udtrykte det, så er Seniorbo jo lidt en Rolls Royce model, når det handler om at bo trygt og godt sammen. Det kunne Boligselskabets direktør Bo Jørgensen kun give ministeren ret i.

”I mange af vores boligområder, så fylder særligt psykisk syge rigtigt meget, og det påvirker trivslen. En enkelt eller to, som har det virkelig dårligt kan påvirke rigtigt mange af de øvrige beboere. Og frem for alt så er det jo så ulykkeligt og så voldsomt for den person der er syg. Vi bliver derfor nødt til at se på, hvor meget et område kan bære – og det er meget forskelligt.”

”Det almene er en del af løsningen - og vi vil gerne være med til påtage os et ansvar for, at også psykisk syge kan få et sted at bo. Men det ér bare svært, når de syge flytter ind hos os i stedet for at få en sengeplads og behandling indenfor psykiatrien”, tilføjede formanden for Boligselskabet Sjælland, Tom Frederiksen.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation