30/6-2020 Nyhed til alle

Naturvandring: Sommervisne plæner kan blive blomsterhav

I øjeblikket står farverige blomsterenge mange steder. Boligselskabet tog på naturvandring for at se den "nye" måde at holde plænerne.

Interessen fra boligafdelingerne var stor til en naturvandring på blomsterenge i Roskilde. Engene har mange fordele i forhold til store, klippede græsplæner.   Foto: Jonas B. Whitehorn

Blomsterenge er både smukke som de står med forskellige vilde blomster og gode for dyr og insekter, der har dem som spisekammer og levested. Derfor var interessen stor, da Boligselskabet Sjælland tog på naturvandring i det vestlige Roskilde.


Sådan ser blomsterengen ud i juni

I området omkring Hyrdehøj Bygade er der lavet blomsterenge på både private og kommunale områder

Biodiversitet

Blomsterenge, højt græs under træer og buske og en række andre tiltag giver større biodiversitet i boligområder. Biodiversitet betyder, at flere forskellige planter, dyr og insekter kan leve i boligområdet, mens en tætklippet græsplæne af mange bliver beskrevet som en grøn ørken, fordi relativt få arter kan leve her. Blomster giver føde og levested for insekter. Og flere insekter fører til flere fugle, der kan leve af insekterne.


Drifts- og servicechef Jens Lyngstrand fortalte, at boligafdelingerne kan omlægge store og små græsarealer til blomsterenge.

Med stier, der bliver slået gennem engene, kan man let bevæge sig rundt og beholde græs til spil og leg.

Det tager lang tid at trimme græsset under træerne, og samtidig giver det risiko for skader på barken. Jens Lyngstrand viste, hvordan græsset i stedet kan få lov at stå under træer og buske.

Projektleder Pernille Jakobsen er landskabsarkitekt og forklarede, hvordan blomsterengene bliver lavet. Ofte kræver det at den "gode" jord graves af, så blomsterne får en chance mod græsset. Til gengæld kræver engen ikke så meget pasning bagefter.

Blomsterenge kan give fællesskab

Tidligere på året deltog beboervalgte i en konference om at skabe fællesskaber, blandet andet ved at bruge udearealerne.

"På konferencen var der en meget stor interesse for netop at skabe blomsterenge, fordi de både er smukke og giver en helt anden biodiversitet", forklarer Pernille Jakobsen. "På den måde opfordrer de mere til at blive brugt end en stor, åben græsplæne kan gøre."

Pernille glæder sig over den store interesse, og lover at der kommer flere arrangementer med grønt fokus.

Hun fortæller, at afdelingsbestyrelsen allerede nu kan komme videre med overvejelserne om at lave blomsterenge og mere biodiversitet ved at kontakte boligafdelingens driftsleder, der kan hjælpe med at lave et forslag.

-jbw

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør