24/11-2017 Nyhed til alle

Statslån taget af bordet. Realkredit giver massiv rabat

Regeringen og FinansDanmark har aftalt milliard-rabat på almene boliglån. Lejerne får ikke direkte glæde af aftalen.

Staten får 9 milliarder kroner i rabat. Pengene kommer til at indgå i finansloven.   Foto: Jonas B. Whitehorn

En ny aftale om lån til almene boliger er faldet på plads mellem regeringen og realkreditinstitutterne. Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Aftalen betyder, at realkreditinstitutterne fortsat skal varetager udlånene til almene boliger, men at staten garanterer 100 procent for udlånene og for særlige almene realkreditobligationer.

Og den nye aftale glæder transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), der fortæller, at huslejen i de almene boliger ikke vil blive påvirket af omlægningen.

”Jeg er glad for, at realkreditinstitutterne efter mange års forhandlinger om lånevilkårene nu har valgt at indgå en aftale med staten, som sikrer en stor besparelse til fordel for skatteborgerne,” siger Ole Birk Olesen i pressemeddelelsen.

Aftalen betyder, at realkreditinstitutterne skal betale en provision på 0,12 procent af hovedstolen til staten for at modtage statsgarantien, ligesom renten på de særlige almene realkreditobligationer er lavere end renten på realkreditobligationer.


Regeringen foreslog statslån til almene boliger i juni 2017

Efter intern kritik af forslaget måtte statsministeren lande sagen

Truslen om statslån har nu fået realkreditinstitutterne til at sænke prisen på lånene


FAKTA: Derfor får lejerne ikke noget ud af aftalen

Lejerne betaler renter og afdrag af den boligafdeling de bor i. Men der sker en mellemregning med staten, så lejerne betaler en fast pris uanset renteniveuet i samfundet, mens staten afregner forskellen med realkreditinstitutterne, uanset om lånet er dyrere eller billigere. Med de historisk lave renter er det i øjeblikket en rigtig god forretning for staten, og med aftalen bliver den altså forsødet med yderligere 9 milliarder kroner frem mod 2025.


Statslån taget af bordet

Regeringens planer var ellers i første omgang at omlægge den almene boligsektors lån fra realkreditlån til statslån, hvilket skulle medføre en besparelse på syv milliarder kroner frem til 2025. Forslaget, der blev fremlagt af finansminister Kristian Jensen (V) mødte intern kritik, hvor blandt andet Venstres gruppeformand, Søren Gade (V), kritiserede, at en liberal regering ville gå over til statslån. Kritikken betød at statsminister Lars Løkke Rasmussen måtte gå ind i sagen.

Ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil den nye aftale betyde, at skatteborgerne sparer over ni milliarder kroner frem til 2025. Og disse penge skal blandt andet være med til at finansiere finansloven.

”Omlægningen og den medfølgende besparelse er et væsentligt element i næste års finanslov. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi nu har fundet en model, som giver en større besparelse for staten samtidig med, at realkreditinstitutterne beholder den opgave, de har indgående kendskab til. Det er en bedre løsning for alle parter,” siger finansminister Kristian Jensen (V) i en pressemeddelelse.

FinansDanmark: En god aftale

Regeringens oprindelige forslag til en omlægning af udlån til den almene boligsektor blev blandt andet kritiseret af realkreditinstitutternes interesseorganisation FinansDanmark. De stod til at miste et udlån på over 170 mia. kr.

Her havde man først afvist at kunne give rabat på de meget sikre, almene boliglån, men foreslog nu, at man i stedet for at gå over til statslån lod udlånet blive i realkreditsektoren og blot udvidede statsgarantien til 90 procent. Og i store træk er det det, som er sket i den nye aftale. Statsgarantien er blevet udvidet til 100 procent, og FinansDanmarks viceadministrerende direktør, Ane Arnth Jensen, er godt tilfreds med den nye aftale:

”Det er en god løsning for de almene boligforeninger, staten og den finansielle sektor, som vi er glade for,” siger hun.Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør