30/1-2023 Nyhed til alle

Stor succes bliver større

Køge Kommune tager jobplanetens store succes et skridt videre.

Det er et projekt i absolut topform som Boligselskabet Sjælland og Den boligsociale helhedsplan i Køge nu sender videre til Køge Kommune. Jobplaneten, som hidtil har været støttet af den A.P. Møllerske Støttefond, bliver fra den 1. februar en del af Køge Kommunes unge-indsats.

”Det her projekt måtte bare ikke dø. Jobplanenet er en stor succes for alle de involverede – ikke mindst de hundredvis af unge som finder vej til job og uddannelse gennem jobplaneten. Resultaterne taler deres eget sprog. Derfor er jeg så glad for at det her initiativ nu bliver forankret i Køge Kommune”, siger borgmester Marie Stærke, der har fulgt projektets fremgang lige siden 2014.

Det er en både glad og stolt Özcan Tecer, der nu som projektleder sender en toptunet Jobplanet og projektet ” Fra Fritidsjob til Faglært" videre til Køge Kommune.

Masser af Succes

Jobplaneten har i årenes løb skabt hundredvis af lommepengejob og banet vejen videre fra fritidsjob til faglært. Faktisk så har hele 93 % af de unge der har været tilknyttet Jobplaneten fastholdt deres job. Men står det til Lasse Skov Laursen, sekretariatsleder i Den boligsociale helhedsplan Køge, så er tallet 6.8 endnu mere imponerende.

”Hvis man skal forklare, hvorfor jobplaneten er en succes, så behøver man kun at huske på tallet 6.8. Det er nemlig sådan at, hver gang man bruger 1 krone på en jobindsats som Jobplaneten, så kommer pengene tilbage 6.8 gange”, forklarer Lasse Skov Laursen.

Vokser sig større

Med Køge Kommunes ejerskab, så kommer Jobplaneten ikke kun til at vokse. Jobplaneten vil også fremover involvere mange flere aktører. Nu vil det ikke længere kun være Boligselskabet Sjælland og den boligsociale Helhedsplan som tager ansvar for at drive initiativet fremad. Vi kommer til at se en jobplanet, hvor både Dansk Industri, SMV (De Små og Mellemstore virksomheder) kommer på banen for at drive og udvikle initiativet. Det kommer blandt andet til at gavne gruppen af 15-19-årige udenfor job og uddannelse. Dem er der i øjeblikket 45.000 af – heraf ca. 700 i Køge.

Stor anerkendelse

”Rigtigt mange projekter løber ud i sandet og løfter sig aldrig op og videre, men det gør jobplaneten og det er er en kæmpe anerkendelse at projekt nu får et nyt liv. Det er både jeg og vi naturligvis rigtigt glade og stolte af”, siger Özcan Tecer, projektleder og oprindelig initiativtager i Jobplaneten.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation