25/8-2023 Nyhed til alle

Tom Frederiksen fortsætter som formand

Efter kampvalg om formandsposten i Boligselskabet Sjælland torsdag den 24. august fortsætter Tom Frederiksen som formand.

Formand Tom Frederiksen og dirigent Lotte Bundsgaard ved repræsentantskabsmødet 2023.  

Valget af Tom Frederiksen foregik på boligselskabets repræsentantskabsmøde, hvor beboervalgte fra hele Sjælland stemte mellem 4 kandidater.

Kandidaterne var Dorthe Pagh fra Roskilde, Tine Miller Sørensen, også fra Roskilde, Robert Gerken fra Holbæk og Tom Frederiksen fra Glumsø.

Tom Frederiksen blev valgt med 67 stemmer, mens Dorthe Pagh fik 49 stemmer i anden stemmerunde.

Tom Frederiksen sagde efter genvalget:

”Det er en ære at være blevet genvalgt som formand for Boligselskabet Sjælland. Det tyder på et stort engagement, at vi var flere der stillede op til posten som formand. Valget forpligter, og jeg skal nu gøre mig fortjent til den tillid, jeg har fået. Vi står i en enestående situation, hvor vi skal have ansat en ny direktion for selskabet, der kan føre os ind i fremtiden, som det førende boligselskab vi er.”

Valgt til Selskabsbestyrelsen

Engagementet og ønsket om at gøre en forskel i beboerdemokratiets navn var også stort i forhold til at blive valgt ind i Selskabsbestyrelsen.

Her stillede 9 kandidater op til de 6 ledige pladser.

Følgende blev valgt ind i Selskabsbestyrelsen for de næste 2 år:

  • Henrik Bundgaard, Roskilde
  • Peter Kruse Hedenborg, Roskilde
  • Michelle Andersen, Roskilde
  • Tine Miller Sørensen, Roskilde
  • Bo Bjørn, Roskilde
  • Jens Planck Schmidt, Vordingborg

Om repræsentantskabet

På repræsentantskabsmødet deltog 121 beboervalgte fra Boligselskabet Sjælland.

Repræsentantskabet er boligselskabets øverste myndighed. De fleste af repræsentantskabets medlemmer er valgt af - og i blandt - boligselskabets beboere.

 

 

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation