10/11-2021 Nyhed til alle

Valgmøde: Flere almene boliger i Roskilde?

Mandag aften den 8. november var der vælgermøde i Ringparkens beboerhus. Fokus for debatten var Roskildes almene boliger.

På billedet ses Liberal Alliances Lars-Christian Brask.  

”Velkommen til en forhåbentlig god valgdebat med udgangspunkt i vores almene boliger. Boligselskabet Sjælland er en demokratisk forening og støtter derfor også op om vores lokale demokrati og kommunalvalget.”

Sådan indledte direktør Bo Jørgensen mandag aftens vælgermøde, der foregik i boligafdelingen Ringparkens beboerhus, hvor 60 beboere var mødt op for bl.a. at høre politikernes bud på den kommunale boligpolitik.

Hvordan får vi flere billige boliger i Roskilde?

Alle kandidaterne var enige om, at der skal skaffes flere billige boliger i Roskilde.

”Roskilde er for alle. Og der skal også være flere billige boliger. Det skal være muligt at leve et fornuftigt liv i Roskilde, uden du behøver at have mange penge”, sagde Jens Børsting fra Socialdemokratiet.

”Vi skal have flere billige boliger i Roskilde, både almene, andelsboliger og private”, kommenterede Jette Tjørnelund (V).

Men vejen derhen, til flere billige boliger, delte kandidaterne.

Nye Borgerliges Kim Lindberg mente, at politikerne helt skulle blande sig uden om boligpolitik. Danny Nielsen fra Enhedslisten talte derimod for, at det var kommunens opgave at gå forrest: ”Vi skal stille krav om, at der bygges alment allerede i udbudsmaterialet for nye boligområder.”

Lars-Christian Brask fra Liberal Alliance var overbevist om, at boligmanglen kunne bygges væk. Han sagde: ”Vi skal have bygget noget mere, også private boliger. Udbuddet skal være større, så falder prisen.”

Hvad med planerne for Sankt Hans-området?

Planerne for byudviklingen af Sankt Hans blev trukket frem som et konkret eksempel på et kommende boligområde, hvor kommunen kan spille en afgørende rolle for sikre flere almene boliger i byen.

Her sagde Jens Børsting (S): ”Vi skal i gang med at udvikle Sankt Hans. Her skal der bygges alment først. Vi skal ikke vente med de almene boliger til allersidst i byggeprocessen.”

Det bakkede Helena Tjørnelund fra de Radikale op om og ønskede også at holde fast i kravet om, at 25 % af boligerne i et nyt boligområde skal være almene.

Lars Lindskov (C) tilsluttede sig behovet for flere almene boliger og fremhævede, at de konservative står bag kommunens strategi: ”Boligpolitik i social balance”. Han sagde samtidig, at kravet om 25 % almene boliger i et område ikke giver mening, hvis det ikke ses i et større perspektiv. ”Musicon er en bydel, der ikke i sig selv har 25 % almene boliger, men til gæld har en stor almen boligafdeling som nabo. Det skal man tage med, når man snakker om Musicon og de 25 %.”

I løbet af aftenen blev der også debatteret alternative boformer og bofællesskaber. Den fremskudte jobindsats i Æblehaven og en evt. nedrivning af Blok 74 i forbindelse med udviklingen af Æblehaven og Rønnebærparken var også emner kommunalvalgskandidater skulle forholde sig til.

Aftenens spørgelyst var stor, og hverken politikere eller beboere havde travlt med at komme hjem. Derfor fortsatte debatten længe efter vælgermødet officielt var slut.

Til vælgermødet deltog kommunalvalgskandidaterne

  • Jens Børsting (A)
  • Jette Tjørnelund (V)
  • Merete Dea Larsen (O)
  • Lars Lindskov (C)
  • Helena Tjørnelund (B)
  • Tina Boel (F)
  • Danny Nielsen (Ø)
  • Kim Lindberg (D)
  • Lars-Christian Brask (I)
  • Michael Philip Hansen (M)

Husk at stemme med den 16. november

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation