7/12-2021 Nyhed til alle

Vil du have indflydelse på din hverdag og dit boligområde?

Som beboer i en almen bolig er du en del af et demokratisk fællesskab. Det sætter Ghita Aagaard i Ringparken stor pris på.

”Det er fantastisk at være med til at sætte retningen i en af de største afdelinger i Roskilde. Sammen med bestyrelsen forbereder vi bl.a., hvordan budgettet skal bruges på fællesaktiviteter og udearealer. Den endelige beslutning ligger selvfølgelig hos alle beboerne på det årlige afdelingsmøde.”

Det fortæller Ghita Aagaard, formand for bestyrelsen i Ringparken i Roskilde med 600 lejemål.

Og masser af beboere har gjort som Ghita: Engageret sig i deres boligafdeling og stillet op til afdelingsbestyrelsen.

Ghita Aagaard i Ringparken, Roskilde

Din stemme bliver hørt

Som beboer i et alment boligselskab har du stor indflydelse på dit eget boligområde. Beboerdemokratiet er en hjørnesten i den almene boligform, og det betyder bl.a., at du sammen med de andre beboere i din afdeling er med til at vedtage budgettet, og hvad der skal bruges penge på. Beslutningerne bliver taget på det årlige afdelingsmøde.

I en almen boligafdeling er du for eksempel med til at træffe beslutning om forbedringsarbejder, fornyelse og vedligeholdelse – samt over jeres fælles områder såsom:

  • Beboerlokaler
  • Vaskeri
  • Legepladser
  • De grønne områder.

Banko og legedage i Ringparken

For Ghita Aagaard er det især indflydelsen på de mange sociale fællesaktiviteter, der har stor betydning.

”Vi er en af de meget aktive bestyrelser, som laver mange forskellige ting for beboerne. Hver anden onsdag har vi banko og hver anden onsdag krea, hvor man kan være kreativ, strikke, hækle eller bare få en kop kaffe i fællesskab med andre”, fortæller Ghita Aagaard.

Hun fortæller videre, at der afholdes legedage for boligafdelingens børn 2- 3 gange om året, hvor Ringparkens beboerhus bliver fyldt op med hoppeborge og op til 100 glade børn.

”Det er en stor succes, ligesom den store sommerfest, som vi afholder en gang om året. Den foregår enten i vores beboerhus eller på nogle af vores fællesarealer”, siger Ghita Aagaard.

Fakta om beboerdemokratiet

Den øverste myndighed i en almen boligafdeling er det årlige afdelingsmøde. Det er her alle beboere kan deltage, stille forslag og stemme. Det er her, der træffes beslutninger om alle forhold i afdelingen. Det er også på afdelingsmødet, at regnskab og budget for det kommende år bliver fastlagt.

På afdelingsmødet vælger beboerne en afdelingsbestyrelse, der har ansvar for at følge op på beslutningerne fra afdelingsmødet.

 

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation