6/2-2018 Nyhed til alle

Zontapenge skal styrke bydelsmødre

Den 30. januar fik bydelsmødrene i Æblehaven og Rønnebærparken overrakt 10.000 kr. fra Roskilde-netværket Zonta.

  Foto: Jonas B. Whitehorn

Pengene skal gå til at styrke bydelsmødrenes arbejde, blandt andet indenfor social kontrol og kontakten til Roskildes byråd. Bydelsmødrene støtter andre kvinder i deres lokalområde, så kvinderne kan tage styring over eget liv og understøtte deres børns trivsel og udvikling. Bydelsmødrene blev etableret for et år siden, og alle 20 bydelsmødre har gennemgået en uddannelse i viden om samfund, sundhed, familieforhold og parallelsamfund.

”Bydelsmødrene kan skabe kontakt og tillidsfuld samtale med kvinderne i lokalområdet, fordi de bor side om side og kan så mange sprog”, forklarer Pia Mikkelsen, der var med til at starte bydelsmødrene op.

”De fleste har også en anden etnisk baggrund, så derfor deler de også mange af de oplevelser og udfordringer, som kvinderne står i. Uddannelsen gør så, at de kan give en rigtig god hjælp i forhold til forældresamarbejde med skolen, opdragelse osv. Ofte bedre end kommunens støttepersoner kan”, vurderer hun.

Zonta Roskilde er et netværk af kvinder, der har ledelsesansvar eller på anden måde arbejder selvstændigt. Netværket støtter små og store velgørenhedsprojekter, hvor kvinder hjælper andre kvinder.

Bydelmødrene var både glade og stolte over at modtage 10.000 kr. fra Zonta Roskilde.

Henvendelse om denne side til Kommunikation