Udlejningsregler

REGLER FOR UDLEJNING AF BEBOERHUSET NYMARKEN

Lejeaftale bliver indgået på følgende vilkår:

 1. Lejemålet omfatter Beboerhusets lokale med tilhørende køkken.
 2. Der er plads til max 48 personer - der er 6 borde med mål 160x80 cm og 4 borde med mål 120x80 cm samt 48 stole.
 3. Der må ikke ryges i Beboerhusets lokaler - der henvises til terrassen. 
 4. Lejer erklærer sig indforstået med, at der er tale om en lukket privat fest og skal derfor følge de gældende regler - ved overtrædelse kan beboere, der føler sig generet indgive en politianmeldelse.
 5. Lejer skal være over 18 år og erklære sig indforstået med at overholde Beboerhusets ordensregler.
 6. Beboerhuset udlejes ikke ud til ungdomsfester.

Beboerhuset er primært til udlejning for beboere i Nymarken, men kan også lejes af andre. Der er normalt ikke udlejning i juli måned og udlejes d. 24. og 31. December kun til beboere i Nymarken.

Beboerhuset afleveres i opryddet stand. Brugt service afleveres opvasket og sat på rette plads. Husholdningsaffald sorteres og lægges i affaldskur. Udlejer sørger for rengøring af Toiletter, Festsal, Køkken og Entre. Rengøringsplan udleveres til lejer ved underskrivelse af kontrakt.

Der betales depositum, som kan inddrages, hvis der skønnes behov for oprydning, ekstra rengøring eller indkøb / reparation af service.

Beløbet skal betales hurtigst muligt, da der ikke er indgået aftale om leje af lokalet før kontrakten er underskrevet og depositum er betalt.

Udlejningen foregår således:

 1. Lejekontrakten underskrives og depositum samt lejen betales.
 2. Nøgle udleveres efter aftale og ordensregler gennemgås.
 3. Nøgle afleveres efter aftale.
 4. Der afregnes depositum senest 8 dage efter endt lejemål.

ORDENSREGLER FOR BEBOERHUSET NYMARKEN

 • Lokalet skal være ryddet, bordene og stole skal tørres af og placeres som de stod.
 • Borde og vindueskarme skal rengøres for stearin og andet.
 • Gulvene skal fejes.
 • Køkkenet skal være ryddet og rengjort.
 • Opvaskemaskinen skal være tømt og service sat på plads - husk også at rengøre filteret.
 • Køkkenaffald skal være afleveret i affaldsskur, pap afleveres på den anden side af vejen.

Lejer erklærer sig indforstået med, at det er udlejer som ensidigt afgør om oprydningen er udført tilfredsstillende.

Hvis oprydning ikke er udført tilfredsstillende vil der ske fradrag i tilbagebetalingen af depositum.

Afdelingensbestyrelsen gør opmærksom på, at såfremt der under festen sælges øl og lignende, skal der søges spiritusbevilling (engangsbevilling) hos politimesteren i Roskilde.

Lejer er personligt erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede og inventaret. Dette gælder uanset om det er en anden person end lejeren der er skadesvolder. Lejeren er med sin underskrift ansvarlig for driften af huset.

Lejeren medbringer selv karklude, viskestykker, håndklæder, håndsæbe og toiletpapir. Rengøringsartikler findes på stedet.

Opvaskemaskinen har automatisk sæbeindtag.

Vigtigt! Der skal tages hensyn til de omkringboende:

 • Terrassearealet foran huset tilhører beboerhuset som det eneste udendørs areal.
 • Hækkene afgrænser uderummet og der må ikke trædes igennem disse. Alle andre udendørs faciliteter tilhører beboerne i Nymarken.
 • Der må ikke spilles musik for åbne døre og vinduer.
 • Det er ikke tilladt at smide affald og tomme flasker i området omkring beboerhuset. Hvis det alligevel sker, skal de fjernes inden lejeaftale ophører.

HUSK NÅR DU FORLADER HUSET:

 • Luk alle vinduer.
 • Luk Terrassedørene.
 • Sluk for ventilationen.
 • Sluk for komfur, kaffemaskine o.l.
 • Lås hoveddøren.