Boligselskabet Sjælland

Boligselskabet Sjælland blev i 2007 skabt som en fusion mellem en række sjællandske boligselskaber med rødder tilbage til 1899.

Nærværende, effektiv drift med plads til dig

Vi har siden fusionen styrket vores effektive drift markant, samtidig med, at vi har fokus på en nærværende kontakt til vores beboere båret af god kommunikation og et stærkt beboerdemokrati. Vi har plads til dig. Samfundsansvar (CSR) er en del af os - og det er en del af det, vi gør. Vi er som alment boligselskab non-profit. Vi skal altså ikke give overskud, men kan fokusere på vores beboere og andre kunder.

Drift

Gennem en meget fleksibel driftsstruktur har vi mulighed for, at den enkelte afdeling kun skal betale for det antal timer, der er brug for – og de enkelte boligafdelinger kan trække på medarbejdere med særlige kompetencer og specialmaskiner til løsning af opgaver.

Arbejdskultur

Ud fra lean-metoden har vi skabt en arbejdskultur, hvor vi kontinuerligt forbedrer både vores driftsmæssige, bygningstekniske og administrative processer. Vi arbejder med et helt nyt ESDH-system, som vil give beboerne endnu bedre kvalitet i opgaveløsningen.

Regionalt

Vi er et stærkt sjællandsk boligselskab, som har boligafdelinger i mange kommuner. Vi er blandt Danmarks seks største boligselskaber.

Løser tingene

Vi har en meget proaktiv boligsocial indsats, som betyder, at vi løser rigtig mange udfordringer inden de bliver til problemer. Vi lægger samtidig vægt på en kompetent ledelse, så vi er en god arbejdsplads, samtidig med, at beboernes husleje bruges effektivt.

Samfundsansvaret (CSR) er en del af os

Samfundsansvar er grundlæggende del af den forretning, vi driver hver dag. For os er samfundsansvar ikke noget ekstra, som vi bruger ekstra penge på. Vi har ikke særskilte CSR-aktiviteter. Vi har valgt, at samfundsansvar er grundlæggende for vores daglige arbejde. Det er naturligt. Det skaber mest værdi.
Læs mere om vores samfundsansvar

Vedtægter og strategi

Årsberetning og regnskab

Denne side er opdateret 07/11-2018 af Kommunikation