Ledelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsledelsen

Direktør

Bo Jørgensen

Vicedirektør

Troels Riis Poulsen

Drifts- og servicechef

Jens Lyngby Lyngstrand

Ledergruppen

Leder af Selskabsøkonomi & Finans

Anders Helding Laursen

Souschef - Byggeri

Asger Nøhr Ahmed

Teamleder, Udvikling

Christine Wilhelmsen

Udviklingschef

Francisco "Paco" Ortega

Teamleder, Udvikling

Hanne Hørlyck

Leder af Sekretariatet

Karina Mindegaard

Souschef, Drift

Marianne Ahrens

Leder af Afdelingsøkonomi

Mette Sennow

Kunde- og kommunikationschef

Nina Hestehave Degn

Byggechef

Per Bro

Teamleder, Udvikling

Tanja Pedersen

Teamleder, Energi

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt

Ledelse på områdekontorerne

Teamleder, Syn og Service

Flemming von Wowern

Roskilde

Grøn teamleder

Henrik Merit

Roskilde

Teamleder for Rengøring

Jacob Yildirim

Grøn teamleder

Jakob Bojsen

Roskilde

Grøn teamleder

Katrina Lauersen

Roskilde

Drifts- og teamleder

Kenneth Dietz

Roskilde

Områdeleder Leverance & Vedligehold

Mette B. Andersen

Holbæk, Ringsted og Køge

Grøn teamleder

Sara Jespersen

Holbæk, Ringsted og Køge

Drifts- og teamleder

Tina Sørensen

Teamleder for driftsassistenter i Roskilde

Tobias Berg Meyer

Denne side er opdateret 19/06-2020 af Kunder & kommunikation