Repræsentantskab

Hvad er repræsentantskabet?

Repræsentantskabet er boligselskabets øverste myndighed. Det består af medlemmer valgt af - og i blandt - boligselskabets beboere og selskabets bestyrelse. Hver afdeling har et vist antal repræsentantskabsmedlemmer alt efter antallet af husstande i afdelingen. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer fremgår af selskabets vedtægter. Udover medlemmer valgt i de enkelte afdelinger er selskabsbestyrelsens medlemmer også fuldgyldige repræsentantskabsmedlemmer.

Repræsentantskabet skal have selskabets og afdelingernes regnskaber til godkendelse, før disse sendes til byrådet. Derudover skal ethvert køb og salg, valg af revisor, væsentlige forandringer af selskabets ejendomme og ændring af vedtægter godkendes af repræsentantskabet. Det er også på de ordinære repræsentantskabsmøder, at der foretages valg af de beboervalgte medlemmer i selskabsbestyrelsen. 

Aktuelle møder

  • Ordinært repræsentantskabsmøde (del 2 af 2): Tirsdag den 1. september 2020: Fysisk møde med bl.a. valg af selskabsbestyrelse.

Relevante links og dokumenter: 

Indkaldelser og referater fra tidligere repræsentantskabsmøder

Se også regnskaber og beretninger for selskabet.

Denne side er opdateret 11/06-2020 af Kunder & kommunikation