Selskabsbestyrelse

Boligselskabet Sjællands bestyrelse, også kaldet selskabsbestyrelsen, er sammensat sådan: 13 medlemmer, herunder formand og næstformand, er valgt af repræsentantskabet i Boligselskabet Sjælland (disse 13 er også fuldgyldige repræsentantskabsmedlemmer), 2 medlemmer er valgt af medarbejderne, og 2 medlemmer udpeges blandt selskabs- eller organisationsbestyrelses-medlemmerne i de almene boligselskaber, der administreres af Boligselskabet Sjælland. De 2 sidstnævnte pladser kan være vakante i en periode.

Selskabsbestyrelsens medlemmer:

Formand

Jan René Petersen

Også medlem af forretningsudvalget og byggeudvalget

Næstformand

Bodil Nielsen

Også medlem af forretningsudvalget og udvalget for trivsel

Beboervalgt medlem

Alice Bang Berntsen

Også medlem af byggeudvalget

Beboervalgt medlem

Annette Sørensen

Beboervalgt medlem

Chris Warby

Også medlem af uddannelsesudvalget

Beboervalgt medlem

Dorthe Pagh

Også medlem af udvalget for trivsel

Medarbejderrepræsentant

Helene Obel

Også medlem af udlejningsudvalget

Beboervalgt medlem

Henrik Flemming Eflund

Også medlem af uddannelsesudvalget og udvalget for trivsel

Beboervalgt medlem

Jeanette Gottlieb Nielsen

Også medlem af uddannelsesudvalget

Beboervalgt medlem

Jens Planck Schmidt

Også suppleant i uddannelsesudvalget

Medarbejderrepræsentant

Kenneth Lagoni

Beboervalgt medlem

Knud Rasmussen

Også medlem af udlejningsudvalget og suppleant i udvalget for trivsel

Beboervalgt medlem

Peter Hedenborg

Beboervalgt medlem

Robert Gerken

Også medlem af forretningsudvalget

Beboervalgt medlem

Tine Miller Sørensen

Også medlem af udlejningsudvalgetDenne side er opdateret 09/08-2019 af Kunder & kommunikation