Strategi 2024

I Boligselskabet Sjælland vil vi skabe trygge hjem i bæredygtige fælleskaber. Beboervalgte og medarbejdere har udviklet Strategi 2024, som repræsentantskabsmødet i 2019 godkendte. 

Direktør Bo Jørgensen sætter i filmen ord på vores strategi 2024.

Du kan også læse mere om strategien og vores 5 indsatsområder i strategifolderen (pdf) 

 

Denne side er opdateret 23/01-2020 af Kunder & kommunikation