Hvalsø Boligselskab

Hvalsø Boligselskab er en almen boligorganisation med hjemsted i Lejre Kommune. Hvalsø Boligselskab blev stiftet i 1948 under navnet Hvalsø-Særløse Boligselskab, men tog ved kommunesammenlægningen i 1970 navneforandring til Hvalsø Boligselskab. De første 20 lejligheder, beliggende i hhv. Hvalsø og Tolstrup, var indflytningsklar i 1949, hvorefter der skulle gå 20 år inden ibrugtagningen af den næste bebyggelse, Traneparken. Hvalsø Boligselskab består i dag af 10 afdelinger, hvoraf den sidste, Laurbærhaven, blev taget i brug i 2002. Hvalsø Boligselskab er siden 1957 administreret af Roskilde Boligselskab, nu Boligselskabet Sjælland.

Hvalsø Boligselskabs i alt 397 boliger er beliggende i Hvalsø, Ny Tolstrup og Kirke Såby. Afdelingerne rummer 20 ungdomsboliger, heraf 15 1-rums og 5 2-rums boliger, samt 21 ældreboliger med 2 rum. De øvrige 356 boliger er familieboliger med 2-5 rum. Boligtyperne varierer, og i afdelingerne findes enkelt- og dobbelthuse, tæt/lave rækkehuse samt etagebyggeri.

Hvalsø Boligselskab vil opføre 35 boliger i Hvalsø navngivet "Elverbakken" i perioden 2018/2019.
 
Formand for organisationsbestyrelsen i Hvalsø Boligselskab er Bettina E. Hinrichsen, mens den daglige forretningsfører er Bodil Mielke.

Organisationsbestyrelsen

  • Formand Bettina E. Hinrichsen
  • Næstformand Lena Monrad
  • Jesper Stauning
  • Ole Larsen
  • Maria Palama Larsen
  • Morten Struwe Harritsø
  • Rikke Frank Larsen
  • Martin Stokholm (repræsentant Lejre Kommune)
  • Monika Busch (medarbejderrepræsentant)

Referater

Møder i repræsentantskabet

Møder i organisationsbestyrelsen

Regnskaber

Denne side er opdateret 01/07-2018 af digital redaktør