Ændring i boligen

Parkvænget

Sådan fungerer råderet og installationsret

Du kan lave ændringer i og udenfor din bolig. Du skal dog have tilladelse før du går igang: 

Hvis du har lavet ændringer i boligen, mens du har boet der, skal du selv fjerne/genoprette dette igen, med mindre du på forhånd har søgt om tilladelse og fået skriftlig besked om, at ændringen ikke skal reetableres ved fraflytning.

Særligt om ændringer udendørs

I mange boligafdelinger har beboerne vedtaget et råderetskatalog. Det finder du øverst på denne side. Kataloget beskriver hvilke udendørs ændringer, du som beboer kan søge om tilladelse til. 

Hvis der er ting, du mener der mangler eller burde ændres i råderetskataloget, så stil forslag til næste afdelingsmøde.

Opdateret 31/05/2021