Renovering

SPØRGSMÅL & SVAR

Alle spørgsmål og svar

Spørg Anders og Lene


Anders
Byggeri

Lene
Genhusning

Projektfaser og dokumenter

OM PROJEKTET

Parkvænget står over for en stor renovering, og der skal bygges nye tagboliger.

Der er lagt op til at renoveringen vil omfatte:

 • Efterisolering og nye ydervægge
 • Renovering af indgangspartier
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Nye gavlvinduer
 • Renovering af altaner
 • Nyt tag, der hvor der kommer nye boliger
 • Nye radiatorer, ventiler og termostater
 • Nye kloakledninger
 • Udbedring af badeværelser
 • Totalrenovering af 80 boliger
 • Forbedrede udearealer og regnvandshåndtering 
 • Optimering af varme og ventilation
 • Nyt fælleshus, som er for alle beboere i boligafdelingerne i trekanten

Derudover bliver der bygget en ny etage ovenpå de eksisterende otte blokke. Her kommer 40 nye boliger i alt, og der kommer elevator adgang til boligerne. 

Tidsplan

Der er blevet stemt ja til det foreløbig projekt i maj 2020. Projektet er sendt ind til behandling i Landbyggefonden. Selve renoveringen vil gå i gang i slutningen i af 2021.

Husleje

Hvor meget huslejen vil stige, ved vi først, når beboerne skal afgøre, om de vil vedtage den endelige helhedsplan.