Referater og budget

Ringparken

Din afdelings regnskaber og budget

Ovenfor finder du afdelingens budgetter og regnskaber for de seneste år.

Som beboer er du hvert år med til at vedtage budgettet for din boligafdelingen - og dermed fastlægge huslejeniveauet i det næste regnskabsår. 

I filmen kan du får en nærmere forklaring om, hvilke muligheder det giver dig - og hvordan budgettet besluttes på afdelingens årlige budgetmøde:

 

Opdateret 12/09/2018