Renovering (helhedsplan)

Afdelingen står overfor en stor renovering. Store renoveringer tager mange år. Der vil normalt gå 8 år fra de første ideer opstår, indtil håndværkerne går i gang. Nedenfor kan du se faserne i en helhedsplan, som er det fagord Landsbyggefonden, kommuner og vi bruger om renoveringer af denne størrelse. Under faserne kan du klikke på læs mere og finde fasens dokumenter. Det kan fx være referater fra afdelingsmøder og arkitekttegninger. Den orange fase viser, hvor i processen renoveringen er lige nu.

Renovering

Den foreløbige helhedsplan indeholder nye tage, nye vinduer og nye udvendige døre samt udskiftning af eksisterende altaner. Udearealerne forbedres, nogle af de små boliger lægges sammen, og nogle boliger bliver tilgængelighedsboliger. Bygningerne efterisoleres.

Tidshorisont

Hvor meget huslejen vil stige, ved vi først, når beboerne skal afgøre, om de vil vedtage den endelige helhedsplan. Vi forventer, at dette sker i 2018. Vi forventer at renoveringen påbegyndes i 2019.

Projektudvikling og ansøgning

Vi udvikler projektet og sender den første ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden.

Projektudvikling sker i et samarbejde mellem beboere, bestyrelse og boligselskab.

Beboerne besluttede på afdelingsmødet den 06. juni 2012, at vi skal arbejde videre med en kommende renovering af afdelingen. Den første del af arbejdet kan finansieres via et lån fra selskabet.

Når vi udvikler projektet, tager vi udgangspunkt i renoveringsbehovet og de ønsker, der er hos beboerne til renoveringen. Her skal beboere og boligselskab prioritere, hvad der er vigtigst at få med i projektet.

På baggrund af ideerne udarbejder vi en foreløbig helhedsplan for projektet. Planen skal godkendes på afdelingsmødet. Herefter sender vi den foreløbige helhedsplan til Landsbyggefonden, som skal tage stilling til projektet.

Afdelings nyheder
'Dokumenter om renovering'

AfdelingsmøderAnnuller

Læs mere
Forventet tid: 1-2 år

Foreløbigt projekt i Landsbyggefonden

Landsbyggefonden vurderer projektet og kommer på besigtigelse i afdelingen.

Når vi gennemfører renoveringer som helhedsplaner, har vi mulighed for at få støtte fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden skal vurdere, hvilke dele af vores renoveringsprojekt de kan støtte.

Landsbyggefondens midler er begrænsede, og derfor er det ikke sikkert, at vi kan få støtte til projektet. Hvis Landsbyggefonden giver støtte, vil de ofte stille krav om, hvilket år pengene kan bruges.

Afdelings nyheder
Dokumenter om renovering

AfdelingsmøderAnnuller

Læs mere
Forventet tid: 1-2 år

Undersøgelse og projekttilpasning

Vi skal nu tilpasse projektet ud fra svaret fra Landsbyggefonden. Samtidig udføres tekniske undersøgelser.

Landsbyggefonden har fortalt, hvilke dele af projektet de vil støtte. Ud fra svarene tilpasser vi projektet. Samtidig skal vi gennemføre tekniske undersøgelser i afdelingen. Når projektet er tilpasset og undersøgelserne er gennemført, sender vi det tilpassede projekt til Landsbyggefonden.

Afdelings nyheder
Dokumenter om renovering

AfdelingsmøderAnnuller

Læs mere
Forventet tid: ½-1½ år

Endeligt projekt i Landsbyggefonden

Landsbyggefonden skal vurdere det tilpassede projekt.

Landsbyggefonden vurderer det tilpassede projekt og sender os en finansieringsskitse. Finansieringsskitsen indeholder bl.a. oplysninger om, hvor meget Landsbyggefonden støtter projektet med. Økonomien og mulighederne i projektet er nu på plads.

Afdelings nyheder
Dokumenter om renovering

AfdelingsmøderAnnuller

Læs mere
Forventet tid: ½-1 år

Godkendelse og tilsagn om støtte

Det endelige projekt godkendes af beboerne og kommunen. Landsbyggefonden giver det endelige tilsagn om støtte.

En stor renovering kræver tilladelse fra kommunen. Samtidig skal det endelige projekt godkendes på et afdelingsmøde, inden det kan gennemføres. Vi kender nu de økonomiske og tekniske forhold. Det betyder, at vi kan beregne huslejen efter en renovering. Landsbyggefonden kommer også med det endelige tilsagn.

Afdelings nyheder
Dokumenter om renovering

AfdelingsmøderAnnuller

Læs mere
Forventet tid: ½ år

Planlægning af byggeriet

Vi skal bl.a. holde licitation over byggeriet og lave aftaler med en entreprenør.

Vi indgår aftaler med rådgivere (arkitekter og ingeniører), som tegner og beskriver projektet så deltaljeret, at vi kan indhente priser fra entreprenørerne, som skal udføre byggeriet. Priserne indhentes ved en licitation.

Når vi har kontrakten på plads med entreprenørerne, vil hele det udførende hold blive præsenteret for beboerne.

Afdelings nyheder
Dokumenter om renovering

AfdelingsmøderAnnuller

Læs mere
Forventet tid: 15 mdr.

Byggefase

Efter mange års forberedelse er håndværkerne nu i gang i afdelingen.

Byggefasen påvirker dagligdagen, og i nogle renoveringer er vi også nødt til at genhuse beboerne i en periode. Selvom vi har erfaring i at gennemføre renoveringer med så få gener som mulig, er der dog ingen tvivl om, at det er i byggefasen, beboerne bliver påvirket mest.

Afdelings nyheder
Dokumenter om renovering

AfdelingsmøderAnnuller

Læs mere
Forventet tid: 1-4 år

Driftfase

 
 
 
 

Renoveringen er afsluttet, og vi kommer tilbage til den normale dagligdag.

Renoveringen er afsluttet. Der kan være enkelte grønne områder, som endnu ikke er helt klar.

Afdelings nyheder
Dokumenter om renovering

AfdelingsmøderAnnuller

Læs mere