Første "skoledag" for 3 små snegle

Med meget stolte forældre er 3 snelge på vej til SFO på cykel. Det var en stor dag for både børn og forældre.