Ændring i boligen

Sneglebo

Der er ikke et råderetskatalog i denne afdeling

Der er ikke et råderetskatalog i denne boligafdeling. Du kan derfor ikke søge om udendørs råderetsarbejder. 

Hvis du ønsker mulighed for udendørs ændringer

Du kan altid komme med forslag til afdelingsbestyrelsen eller til et afdelingsmøde, hvis du synes, der skal laves et råderetskatalog. Det nye råderetskatalog skal godkendes af afdelingsmødet. Herefter skal det godkendes i selskabsbestyrelsen. Du kan kun søge om ændringerne i det godkendte råderetskatalog.

Opdateret 20/09/2023

Sådan fungerer råderet og installationsret

Du kan lave ændringer i og udenfor din bolig. Du skal dog have tilladelse før du går igang: 

Hvis du har lavet ændringer i boligen, mens du har boet der, skal du selv fjerne/genoprette dette igen, med mindre du på forhånd har søgt om tilladelse og fået skriftlig besked om, at ændringen ikke skal reetableres ved fraflytning.

Særligt om ændringer udendørs

I mange boligafdelinger har beboerne vedtaget et råderetskatalog. Det finder du øverst på denne side. Kataloget beskriver hvilke udendørs ændringer, du som beboer kan søge om tilladelse til. 

Hvis der er ting, du mener der mangler eller burde ændres i råderetskataloget, så stil forslag til næste afdelingsmøde.

Opdateret 31/05/2021