Digitalt møde

Boligafdelingen har den 17. september 2018 besluttet at bruge et digitalt mødesystem til at supplere dialogen på de fysiske afdelingsmøder - og til at gennemføre valghandlingerne.

Valgsystemet blev afprøvet første gang i forbindelse med afdelingsmødet den 4. april 2019. Besøg det digitale mødesystem hér

Bruges ikke til budgetmødet i 2020

Afdelingen har besluttet, at det digitale valgsystem ikke anvendes ved budgetmødet i 2020. I stedet vil afdelingen søge at træffe en justeret beslutning om digital mødeunderstøttelse inkl. en justering af forretningsordenen.

Kort om systemet:

  • Supplerende digital dialog
    4 uger før mødet kan beboerne stille forslag, kommentere andres forslag eller stille op som kandidat. Dialogen på mødet kan så tage udgangspunkt i den forudgående debat.
  • Supplerende digitalt valg
    Alle beboere, som ikke vælger at stemme under det fysiske møde, kan logge ind på mødesystemet stemme i dagene efter afdelingsmødet. Det er også muligt at brevstemme.