Mød medarbejderne

Medarbejderoversigt

Boligsocial sekretariatschef

Lasse Skov Laursen

Lasse er chef for den boligsociale indsats i Køge og ansvarlig for de organisatoriske- strategiske samarbejder, administrationen af den boligsociale helhedsplan og de øvrige aktiviteter, der igangsættes på baggrund af fondsansøgninger og partnerskaber.

Mail: lal@bosj.dk

Tlf. 23 39 53 01

Projektleder

Özcan Tecer

Özcan er projektleder for Jobplaneten i Køge og Greve. Özcan sætter projekter i gang sammen med fritidsjobskonsulenterne i Køge og Greve. Han følger projekterne til dørs i samarbejde med fritidsjobskonsulenterne og samarbejdspartnerne. Udvikling og forankring af Jobplaneten er noget han brænder for.

Mail: ote@bosj.dk

Tlf. 24 62 38 58

Fritidsjobkonsulent og projektleder for faglige forløb

Jan Mansur Hussain

Jan er tovholder i Jobplaneten for lommepengeprojekter, offentlige fritidsjob og private fritidsjob. Jan sidder desuden i Integrationsrådet i Køge som repræsentant for helhedsplanen.

Mail: jmh@bosj.dk

Tlf. 24 66 49 38

Studentermedhjælper

Lena Abdulhadi

Lena er studentermedhjælper og hjælper til i Jobplaneten samt Helhedsplanens forskellige aktiviteter. I Jobplaneten hjælper Lena unge med at få lommepenge- og fritidsjobs, og følger op på dem. I Kvindenetværket er Lena med til at planlægge og rekruttere i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag. Ydermere er Lena en del af Jobplanetens rollemodelkorps, og hjælper herigennem unge, der har udfordringer i skolen, socialt eller på hjemmefronten.

Mail: lea@bosj.dk

Mentor

Hans-Erik Bjerregaard

Hans-Erik Bjerregaard er ansat af UUV som mentor i den Boligsociale Helhedsindsats i Køge Kommune, hvor han primært sidder. Hans skal understøtte unge i deres valg og deltagelse i uddannelse og/eller job. Hans' målgruppe er primært unge mænd 15-25 år, som er udsatte, frafalds – eller kriminalitetstruet. Dvs. Hans opererer i Søparken, Karlemosen, Hastrupparken og Ellemarken.

Boligsocial medarbejder

Julie Anna Zarpegaard Vitali

Julie er ansvarlig for aktiviteter vedrørende Studieplaneten, Billedskolen og frivillige, Jobplaneten samt andre jobrettede aktiviteter f.eks. Vejledning til unge omkring ansøgning, C.V og fritidsjob. Derudover koordinerer hun aktiviteter omkring barselscafeen, som er et beskæftigelsesrettet tilbud for kvinder med flygtningebaggrund. Tilbuddet er et samarbejde mellem Jobcenter Køge, Center for Dansk og Integration samt Helhedsplanen i Køge.

Socialfaglig projektleder

Malene Krarup Sigaard

Malene er ansvarlig for indsatserne inden for det socialfaglige felt såsom Familieballast, Tværfaglig indsats i Barnets overgang og Køges Kvindenetværk. Derudover er Malene med til at lede og koordinere indsatser som er rettet mod børn og unge, herunder børnebestyrelser og rollemodeller.

Mail: mks@bosj.dk

Kriminalpræventiv praktiker og koordinator

Henrik Cymborski Flos

Henrik er vores kriminalpræventive praktiker og koordinator, som er ansvarlig for projektkoordinering og pædagogiske praksis opgaver. Henrik står for vores pædagogfaglige indsatser, og arbejder med Get2sport, børnebestyrelser og meget andet.

Denne side er opdateret 25/10-2022 af Fællesskab & trivsel