Brandkadet

Projekt Brandkadetter har siden september 2011 tilbudt unge i alderen 13-18 år et forløb i fritiden med førstehjælp, brandbekæmpelse, ulykkeshåndtering, personlig udvikling og teambuilding. Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Østsjællands Beredskab, Politi og Boligselskabet Sjælland.

Uddannelsen giver de unge en attraktiv indgang til et aktivt medborgerskab, og er med til at gøre de unge til rollemodeller i lokalområdet.

Under uddannelsen tilegner de unge sig færdigheder, der gør dem i stand til at håndtere pressede situationer. I forløbene lærer de, hvordan man forebygger og slukker brande, hjælper mennesker i nødsituationer og giver førstehjælp. De unge vil blive bedre til at tage ansvar og få tillid til selvstændigt at løse opgaver.

Flere af de unge, som har gennemført forløbet, er efterfølgende blevet tilknyttet Østsjællands Beredskab som frivillig instruktør eller som brandmand.Vil du være brandkadet?

Har du eller dit barn lyst til at blive brandkadet? Lige nu er der åben for tilmelding til nyt hold

Kontakt ungeberedskab@oesb.dk eller Kenneth på 6020 4409


Følg os på facebook.com/projektbrandkadet

Læs nyheden "Unge starter beredskab i Roskilde"

Denne side er opdateret 02/04-2019 af Fællesskab & trivsel