TV-signal

Wiemosen

Information om TV-signal

Afdelingen har en frivillig, kollektiv aftale med YouSee’s om levering af grundpakken, men den enkelte husstand kan vælge at opsige aftalen.

Hvis du opsiger din aftale senest den 10. i en måned, træder det i kraft ved starten af den næste måned. Efter opsigelsen vil du kun skulle betale et grundbidrag til drift og administration af afdelingens TV-anlæg. 

Hvis du ønsker at opsige aftalen, bedes du bruge denne opsigelselsesblanket. Hvis du vil tilmelde grundpakken igen, bedes du bruge denne tilmeldingsblanket.

Begge blanketter kan du indsende her:

Husk du skal have en fuldmagt, hvis du skal opsige/tilmelde for en pårørende.

Kontakt din udbyder ved driftsforstyrrelser 

Boligselskabet kan ikke hjælpe ved fejl. Kontakt den udbyder, du har valgt, f.eks. YouSee

Du kan selv vælge udbyder

Du er velkommen til at få leveret tv-signal og internetforbindelse fra en anden udbyder via afdelingens fibernet. Kontakt selv udbyderen. Find mulige udbydere.